Borehullslogging i KH-08, Åknes, Stranda kommune, Møre og Romsdal

NGU har, på oppdrag av Åknes/Tafjord Beredskap (ÅTB), gjort borehullslogging i et 200 m dypt borehull, KH-08-2012, i det ustabile fjellpartiet Åknes i Stranda kommune. Hullet ble boret ca 50 m ovenfor Bh Åknes øvre – 2006 som var i ferd med å gå tapt på grunn av bevegelsene i fjellet. Hullet skal brukes som overvåkningshull. ÅTB hadde på forhånd logget ned til 175 m med egen optisk televiewer. Bortsett fra ca 15 m i nedre borehull har det ikke vært logget med optisk televiewer i Åkneset. Televiewer har vist seg å gi mye informasjon om oppsprekking og foliasjon. På grunn av svært dårlig fjell med mye oppsprekking foregikk boring og logging i flere etapper. Flere partier måtte støpes for å stabilisere borehullet. NGU logget temperatur, elektrisk ledningsevne i vann, total naturlig gammastråling, resistivitet i fjell, seismisk hastighet i fjell, vannstrømning og gjort opptak med akustisk televiewer. Rapporten presenterer ulike foliasjons- og sprekkestatistikker basert på prosesserte optisk og akustisk televiewer-data fra borehullet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2013.032
Page number:
100 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project nr:
340103