Borehullslogging i forbindelse med ny jernbanetunnel Sandvika - Lysaker, Bærum kommune

Forkortet: Det er gjort borehullslogging i fem kombinasjonsbrønner og tre diamantborehull i forbindelse med forundersøkelser for planlagt jernbanetunnel mellom Sandvika og Lysaker, Hensikten var å på vise sprekker, vannførende sprekker eller andre svakhetssoner som kan ha betydning for fjellets stabilitet. Det ble funnet to vannførende soner i samme borehull, Kb3, som til sammen gir ca 850 l/time. Denne brønnen er artesesik og gir trolig mer vann ved pumping. Dersom disse krysser tunneltraseen vil de kunne føre til lekkasjer. Ellers er det ikke påvist sprekker eller soner som kan føre til store problemer ved tunneldrivingen. Det er ustabilt fjell i diamantborehull K4 uten at det er fastslått hva slag soner dette er . Fastkjøring av loggeutstyr tyder på ras i borehullet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2006.007
Page number:
72 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus