Borehullslogging Åknes, Stranda kommune, 2017-2018

NGU har som oppdrag fra NVE prosessert loggedata fra fire borehull i det skredutsatte fjellområdet ved Åknes i Stranda kommune. Boring og logging er utført sommer/høst 2017 og 2018. Bakgrunnen for boringene er at NVE skal utrede muligheten for å drenere det skredutsatte fjellområdet. I korthet går dette ut på å drenere ut grunnvannet og dermed senke grunnvannsspeilet. Ved å redusere vanntrykket kan en stabilisere det ustabile fjellpartiet som er i bevegelse. Hovedhensikten med borehullene har vært å kartlegge oppsprekking, vannstrømning og å utføre vanntapsmålinger. Hullene skal også brukes til instrumentering.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2018.026
Page number:
70
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Nye geofysiske undersøkelser ved Åknes
Project nr:
376800