Borebrønner for Ski kommune, Bollerudåsen.

Det var ønsket å bore noen brønner nær det planlagte vanntårnet, for Ski Vannverk. Steder for brønnboring i fjell ble tatt ut.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00234
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus