Blyundersøkelser i den kaledonske fjellranden mellom Altaelv og Lakselv 1971.

Rapporten presenterer resultatene av arbeider utført langs den kaledonske fjellranden mellom Altaelven og Lakselven i 1971: En geologisk kartlegging av Dividalgruppens grenser mot grunnfjell og skyvedekkene, og en oppfølging av bekkesedimentanomalier framkommet fra prøvetaking i 1970 (968A II). Anomaliene viste seg å være tilknyttet større blotninger av Dividalgruppens basal konglomeeeratlag. Knakkprøver ble tatt fra syv konglomeratlokaliteter. Analyseresultatene fra seks av disse viste for det meste noen titall ppm for Pb, Zn og Cu, delvis opptil noen hundre ppm. Bare i en av lokalitetene, en ca. 300 m lang blotning av konglomeratet SV for Bojobæskevannet (sydligst i Stabbursdalen), ble det funnet synlig blyglans. Et rikelig antall knakkprøver tatt her mest hundretalls ppm, dels tusentalls ppm, men med generelt lave verdier for Zn, Cu, Ni og Ag. Bare en liten del av blotningen på ca. 10 m2 viste prosenter Pb og en økning i Zn og Ag verdier.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1035/1A
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark