BLYPROSJEKTET 1974. Blyprosjektets undersøkelser 1969-1974 fjell-kjede randen Valdres - Engerdal.

Rapporten gir en oversikt over arbeidet innen NGU's Blyprosjekt langs den kaledonske fjellranden i S.Norge fra starten 1969 til 1974. Formålet med prosjektet har vært: Malmleting, geologisk og geokjemisk kartlegging og metode utvikling og forskning. Arbeidsmåten innen prosjektet har vært: - Regional geologisk kartlegging og prøvetaking av bekkesedimenter - Oppfølgning av ano- malier med geologisk kartlegging, blokkleting, geofysiske målinger og prøve- taking av sedimenter og jord. - Detaljerte undersøkelser i stikningsnett med geologisk kartlegging med diamantboring, geofysiske målinger og jordprøve- ttaking. Det ble undersøkt 70 bekkesedimentanomalier og 3 forekomster ble bedømt økonomisk interessant og detaljundersøkelsene viste: - Ringsjøfeltet har for liten blygehalt til å utnytte økonomisk. - Osenfeltet er stedvis rik på bly, men har for liten mektighet. - Galåfeltet viser positive trekk, men er så komplisert at malmpotensialet ikke lar seg bedømme etter de utførte undersøkelsene. Videre er det trykt 2 geologiske kart, 2 kart er under arbeid og 20 geokjemiske kart er reprodusert i sort/hvitt, alle M 1:50 000. Følgende større malmletingsoppgaver gjennomstår: - Reinterpretasjon og supp- lering av de regionale geokjemiske undersøkelser - Undersøkelser i Vardal - Snertingdal av muligheten for blymineralisering i autoktone sandsteiner. - Videre undersøkelser i Galåfeltet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1285 I
Page number:
75
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark Oppland