BLYPROSJEKTET 1973. Samlerapport Osenfeltet, Åmot, Hedmark fylke.

Rapporten gir en oversikt over Blyprosjektets undersøkelser i Osenfeltet: - Oppfølgende undersøkelser 1969 - Diamantboring og supplerende geokjemiske undersøkelser 1970 - IP-målinger 1972 - Diamantboring og supplerende IP-målinger 1973 I rapporten er det gitt en kort beskrivelse og vurdering av resultatene. Av konklusjonen går det fram at blymineraliseringen som opptrer langs nord- østsiden av Osensjøen er relativt rike, men små. Det er ikke funnet positive indikasjoner på en fortsettelse av mineraliseringen utenfor det hittil kjente området. Ytterligere malmundersøkelser i Osenfeltet kan derfor ikke anbefales. Undersøkelsene 1973 ble utført med støtte fra Hedmark fylke og Åmot kommune.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1172/3
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark