BLYPROSJEKTET 1973. Samlerapport Galåfeltet, Rena. Åmot kommune, Hedmark fylke.

Som et resultat av blyprosjektets undersøkelser 1970 ble det funnet en bly- forekomst i Osendekket ved Galåa ca. 12 km syd for Rena. I forekomsten er det foretatt geologisk kartlegging, geokjemiske undersøkelser med prøvetaking av bekkesedimenter og jord og geofysiske målinger (IP). I 1973 ble det boret 6 hull med hensikt å: 1) få bedre kjennskap til den lithostrafiske utviklingen og 2) fastslå hvor store blygehalter i fast fjell som de geofysiske og geo- kjemiske anomaliene svarte til. Samtidig med boringen ble det foretatt enkelte supplerende IP-målinger. Denne rapporten oppsummerer resultatene av boringene, IP-målingene er be- skrevet i rapport 1172/4. Det er påvist bly-sink-mineralisering som ofte er ledsaget av svovelkis i allokton feltsaptførende Vardalssandstein. Gehalter og mektigheter varierer sterkt og det er ikke funnet mineralisering med drivbarstørrelse. Det anbefalse en videre geokjemisk undersøkelse med systematisk prøvetaking av mineraljord laget over fjelloverflaten. Analyse- resultatene sammenholdes med IP-kartet og supplerende IP-målinger foretaes om nødvendig.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1172/2
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark