BLYPROSJEKTET 1972. Oppfølging av regionale geokjemiske anomalier innen kartbladene Løten, Hamar, Gjøvik, Bruflat og Aurdal.

Som en del av Blyprosjektets undersøkelser 1972 ble det foretatt oppfølging av bekkesedimentanomalier på overnevnte kartblad. Målsettingen med undersøkelsene var: - Bekrefte/avkrefte den regionale anomalien - Bringe klarhet i om anomalien skyldes blymineralisering, eller hvilke andre faktorer som er årsak til anomalien. Undersøkelsene ble foretatt med blokkleting, geologiske observasjoner og geokjemisk prøvetaking av sedimenter og jord. Tilsammen ble anomale områder undersøkt og beskrevet. Tre områder ble anbefalt undersøkt videre.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1103/4A
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark Oppland