BLYPROSJEKTET 1971. Borkjernebeskrivelse, Ringsjøfeltet.

Som en del av Blyprosjektets undersøkelser 1971 ble det utført diamantboringer i Ringsjøfeltet. Det er boret tre hull og et hull fra 1970 ble forlenget. Tilsammen ble det boret 456 m. I rapporten er det gitt en borekjernebeskrivelse og analyseverdiene er listet opp.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1038/1C
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland