Blyprosjektet 1969. Undersøkelser av bly i Fjellranden.

Vinteren 1968/69 ble det lagt fram planer for å sette igang et prosjekt for undersøkelser av blymineralisering lang fjellkjederanden. Rapporten gir en oversikt over strategrafi, tektonikk og blyforekomster langs den sydlige delen av fjellranden. Videre er blyundersøkelser i Landskogs- taksteringens humusprøver fra Oppland beskrevet. Det er utarbeidet en katalog over alle blyforekomster i Syd-Norge registrert i Bergarkivet. Arbeidsområder for sommerens (1969) undersøkelser er: - Dokkaområdet, kartblad 1816 I og IV - Lillehammerområdet, kartblad 1817 II - Osensjøområdet, kartblad 2017 I, II, III og IV. Følgende undersøkelser vil bli benyttet: Flyfototolkning, geologisk kart- legging, slingrammålinger, blokkleting og prøvetaking av morene, prøvetaking av sedimenter.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
893
Page number:
48
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark Oppland