Blyprosjektet 1969. Geologiske undersøkelser i området Ossjøen.

Som en del av Blyprosjektets undersøkelser 1969 ble det utført geologisk kartlegging på kartbladene Jordet, S.Osen, Julussa og N.Osen. Det foreligger en preliminær rapport datert 22.07.69 med fire fargelagte kart og en "COMPLEMENTAL REPORT" datert april 1970. Begge er tatt med i denn rapporten 893 B. Fire geologiske kart følger med som seperate bilag.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
893 B I
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark