Blyprosjektet 1969. Detaljundersøkelser Ø for Ossjøen.

Som en del av Blyprosjektets undersøkelser 1969 er det i Osenfeltet utført følgende: - Geologisk kartlegging - Slingrammålinger - Prøvetaking av bekkesedimentet - Prøvetaling av mineraljord og humus Undersøkelsene førte fram til funn av tildels rik blymineralisering i en blålig grovkornet sandstein tilhørende underkambrium. Området er lovende med hensyn til malmmulighetet av økonomisk interesse, og undersøkelsene i felt bør fortsette.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
893 B II
Page number:
35
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark