Blokkleting og geologisk rekognosering Grønnskiferområdet langs Stuoravassdraget mellom Hyolithussonen og Kautokeinoelven.

Blokkletingen og den geologiske rekognoseringen ble utført som ledd i de regionale malmundersøkelser i Finnmark. Det undersøkte området utgjør 850 - 900 km2. I tillegg til de regionale undersøkelser ble det utført detaljert blokkleting og geologisk kartlegging i et begrenset område på Gæssemaras. For undersøkelsene på Gæssemaras henvises til GM Rapport nr. 254 B.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
254 A
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark