Beskrivelse til de kvartægeologiske kart Glittertinden (Veodalen) 1618 III og Visdalen 1518 II. M 1:50 000.

Rapporten er en beskrivelse til de to kvartærkart M 1:50 000 Glittertinden (Veodalen) og Visdalen. Det topografiske grunnlag er de eldre gradteigskarter Veodalen og Visdalen. Beskrivelsen er en tematisk behandling av de kvartærgeologiske forhold, med vekt på de alpine storformer, og på de geologiske prosesser i høyfjellet, som frostforvitrngen og solifuksjon, samt perafrost. Et avsnitt omhandler forholdet mellom floraelementene og fjellgrunnen. Beskrivelsen er lagt an slik at den kan tjene intresserte fotturister og andre fjellvandrere. Det henvises forøvrig til innholdsfortegnelsen og litteraturlisten. Kartbilagene er håndtegnete orginaler, med fargekopier kan bestilles.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
84.083
Page number:
28
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport