Besøk ved SGAB i Luleå og Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm 3. og 4. desember 1984.

Knuserier og mineralseparasjonslaboratorier ved Sgab i Luleå og Naturhistoriska Riksmuseet er besøkt. Bakgrunnen for reisen er de nye oppgaver og derved økte krav som settes til mineralseparasjonslaboratoriene ved NGU. Av utstyr som har særlig intresse for NGU kan nevnes: Tungvæskesentrifugalseparator, magnetittseparator, valsemølle og SWECO siktemaskin.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.020
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport