Berggrunnsgeologisk koding av 159 kommuner på Østlandet og i Trøndelag.

Det er utarbeidet og beskrevet et grovt klassifikasjonssystem for berggrunnsgeologien i norske kommuner. Klassisfikasjonssystemet er basert på tre "akser"; alder, genese og mineralogi. Systemet er anvendbart på alle norske kommuner, men her er det gitt koder for 159 kommuner fra Østlandet og i Trøndelag som har inngått i en rekke studier i prosjektet "Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge".

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.267
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport