Berggrunnsgeologisk kartlegging i Saltfjell -Svartisenområdet, Nordland fylke.

Kartene dekker også deler av kommunene Lurøy, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Bodø, Skjerstad og Fauske. Den geologiske oppbygningen i området Bjøllådalen - Stormdalen - Flatådalen er beskrevet. Dekkebergartene over det prekambriske grunnfjellet i Saltfjell- massivet er beskrevet og profiler som viser oppbygningen er laget. Det er også forsøkt å trekke sammenligninger og korrelasjoner med områdene omkring.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1337 A
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland