Berggrunnsgeologisk kartlegging av det prekambriske grønnsteinsbelte på Ringvassøya, Troms.

Berggrunnen på Ringvassøya deles inn i tre hovedenheter. Et eldre prekambrisk gneiskompleks og et overliggende yngre prekambrisk grønnsteinsbelte og bergarter tilhørende et kaledonsk skyvedekke. Undersøkelsene er begrenset til grønnsteinsbeltet fordi gullmineraliseringer opptrer i dette. Det er forsøkt å finne en tektonostratigrafisk rekkefølge og om mineraliseringene følger et slikt mønster. Grønnsteinsbeltet ligger diskordant, muligens med en skyvegrense på det eldre gneisunderlaget og en går opp i den tektonostratigrafiske rekke fra ØSØ til VNV. Beltet er delt i to, en vestlige, øvre ektoniske enhet og en østlige nedre enhet som fører de kjente kis og gull-mineraliseringer. Den nedre enhet er videre delt inn i en stratigrafisk nedre del hovedsakelig bestående av grønnsteiner med tynne sedimentlag og en øvre del med mest sedimentære bergarter. Mineraliseringene er knyttet til lyse vulkanske lag (keratofyr) og grafittførende sedimenter. Betingelsene for gull-mineralisering er usikker, men antas å være tilknyttet keratofyr.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.101
Page number:
28
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms