Berggrunnsgeologien langs Folgefonntunnelen

På oppdrag fra Statens vegvesen Hordaland er det utarbeidet en rapport om berggrunnsgeologien langs den planlagte Folgefonntunnelen Odda-Austrepollen. Rapporten bygger på feltarbeid utført i forbindelse med berggrunnsgeologisk kartlegging av kartblad Odda M 1:250 000. Tunnelen vil for det meste gå gjennom granittoide grunnfjellsbergarter tilhørende Kvinnheradbatolitten, men også gjennom omdannede andesittiske bergarter tilhørende Ullensvanggruppen i den østlige del av tunnelen. Geologi og svakhetssoner er vist på vedlagt kart.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
94.007
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland