Berggrunns- og malmgeologi med særlig vekt på muligheter for gull, sydlige deler av Rombakvinduet, Nordland.

Rombakvinduet inneholder en kompleks suprakrustalserie med ultramafiske (komatiittiske), mafiske, intermediære og felsiske vulkanske bergarter, pelittiske sedimenter, gråvakker, samt mindre mengder kalker og kvartsitter. Suprakrustalene intruderes av granittoide (1700-1800 mill. år) og gabbroide bergarter. Metamorfosegraden er gjennomgående nedre amfibolittfacies, med retrogradering til grønnskifer-facies i tilknytning til skjærsoner som har virket som kanaler for H20-Co2-holdige løsninger. Flere typer av malmforekomster forekommer: (1) disseminerte gullmineraliseringer i en dolomittiske kalkstein innenfor en vulkanitt-sediment sekvens (Gautelisfjell), (2) disseminerte til massive Zn-Ob mineraliseringer i kalk-silikatbergarter, tuffitter og gråvakker, samt assosiert med skjærsoner, (3) disseminerte til massive Cu-Fu mineraliseringer assosiert med basiske vulkanitter og (4) arsenkis/ svovelkis-mineraliseringer i mørke skifre og tuffitter. Rombakvinduet er av potensiell økonomisk interesse når det gjelder gull.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.167
Page number:
70
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland