Beregninger av tonnasjer og gehalter, Bruvannsfeltet, Østmalmen, etter boringene i 1975

Rapporten fremlegger en nyberegning for Østmalmen i Bruvannsfeltet etter resultatene av diamantboringene foretatt i 1975 utelukkende på denne delen av forekomsten. Beregningen benytter 40 av 62 hull boret i østfeltet 1971-75 samt ett hull fra 1960, og det antas at omtrent hele østmalmen er nå avgrenset av boringene. Bergningen viser 19,6 mill. tonn med gjennomsnittlig 0,33% sulfidnikkel etter en cut off på vanligvis 0,15% Ni, en økning på 2,3 mill. tonn med samme gjennomsnittsgehalt i forhold til beregningen av 1974 (rapport 1250 c).

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1326 C
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland