Beregning av tonnasje og gehalter i Bruvannsfeltet etter boringene i 1974.

I undersøkelsesperioden 1971-1974 er det boret 68 hull i Bruvannsfeltet f.o.m 1972 påsatt loddrett i et systematisk rutenett i overenstemmelse med det økonomiske kartverk og med tettere interval i østfeltet hvor malmen går i dagen enn i vestfeltet hvor det finnes to soner i dypet. Rapporten fremlegger en beregning av tonnasjer og gehalter basert på 49 av hullene boret i denne perioden samt to hull fra boringer i 1960. Beregningen bruker en cut off på vanligvis 0.15% Ni, og viser følgende resultater: Østmalmen 17,3 mill.t. med 0,33 % sulfidbundet Ni Vestmalmen- Øvre 9.9 " 0.29 " Vestmalmen- Nedre 14.1 " 0.35 " SUM 41.3 mill. 0.33

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1250 C
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland