Bekkesedimentundersøkelser Alta-Kvænangenvinduet. Kartbladene Kvænangen og Flintfjellet.

Rapporten beskriver bekkesedimentundersøkelser i Alta-Kvænangenvinduet på kartbladene Kvænangen og Flintfjellet. Hensikten er å sammenstille fore- liggende bekkesedimentdata i malmletingsøyemed. Det er benyttet analyseresultater fra følgende undersøkelser: - NGU oppdrag 375, prøvetatt 1962 - A/S Sulithjelma Gruber, prøvetatt 1972 - 1975 - NGU oppdrag 1732, prøvetatt 1979 Tilsammen 1 254 prøver som er analysert på kobber, kobolt, sink, bly, sølv, nikkel, molybden, jern og mangan. En rekke prøver har høyt innhold av kobber, kobolt, nikkel, jern, mangan og delvis sink. Prøver med høye metallkonsentrasjoner er med få unntak knyttet til Kvenvik- formasjonens bergarter.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1732
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms Finnmark