Bekkesedimenter fra Nord-Trøndelag og Fosenhalvøya - en mineralogisk undersøkelse av ikkemagnetisk tungmineralfraksjon.

Sammenhenger mellom geokjemiske anomalier i bekkesedimenter (umagnetisk tung- mineralfraksjon) i Nord-Trøndelag og Fosen og mineralogi er studert og beskrev et ved hjelp av mikroskopering og mikrosondeanalyser av pulverslip. I 9 utvalgte områder sees med få unntak klare sammenhenger. I Meråker forår- sakes høye TiO2-verdier av høyt ilmenitt-rutil-innhold, høyt epidotinnhold i Verran Nord gir høye CaO- og A12O3-verdier, høy granatandel i Snåsa Sør gir MnO-anomalier, høye Sr-verdier i Vikna skyldes skjellsand, etc. Anomalier av sporelementer er noe vanskeligere å påvise konkrete årsaker til, men i Gjevsjø sees tydelig hvordan høyere zirkoninnhold følger Zr-anomalier, i til- legg til funn av Ti-Nb-mineralet ilmenorutil. Andre sporelementer lar seg ved korrelasjonsanalyser føre tilbake til epidot (Sr, Th og Cu i Verran Nord) og titanitt (W, Y og Nb i Gjevsjø). I tillegg korrelerer Pb godt med Th (Gjevsjø) og Mo med Zr samme sted, som er vanskeligere å forklare. Flere uvanlige mineraler (ged. Cu, allanitt, baddeleyitt) ble påvist ved mikrosondeanalysene. Denne type undersøkelser synes å gi tilfredstillende svar på de søkte sammen- henger, og i flere av områdene sees også sammenhengen til den lokale berg- grunnsgeologien (Meråker, Snåsa Sør, o.a.)

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.186
Page number:
29
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport