Behovet for ombygginger og nybygg ved NGU.

Komiteen foreslår et forprosjekt til kr.200.000 i 1984 angående nytt kaldt- lager og større lokaler for sedimentologiske analyser mv. Kaldtlageret til en anslått kostnad på 2 mill.kr. må være ferdig i 1986, og lokalene for sedimentologiske analyser i 1986-87. Komiteen foreslår et forprosjekt i 1987 angående et større bygg mellom Geologibygget og Kjemibygget. NGU bør overta lokalene til Shoddyfabrikken i 1988. En bør legge stor vekt på et best mulig samarbeid med IKU for å utnytte lokaler og utstyr på en hensiktsmessig måte.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1931
Page number:
29
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport