Befaringer og geologiske undersøkelser ved Tokkeanleggene, Tokke 4, 5 og 6.

Rapporten inneholder resultater fra geologiske undersøkelser ved kraftstasjonsområdet Tokke 4 ved Førsvatn, tunneltraseen fra Botndalsvatn til Børtevatn, Tokke 5 og tilløpstunnelen fra Børtevann og fram til kraftstasjonen ved Rukkeåi, Tokke 6. Rapporten inneholder også beskrivelse fra 4 diamantborhull ved Førsvatn.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
506
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark