Befaringer i Sørfold-Linnajav'ri-området.

På bakgrunn av flere kjente Mo- og U-mineraliseringer er det foretatt be- faringer langs grensen mellom den prekambriske bunngranitten og de over- liggende metasedimenter flere steder i ytre Sørfold og ved Linnajav'ri i Hamarøy. Det ble lagt vekt på de generelle geologiske trekk som karakteriserer grensen, og ingen nye mineraliseringer ble funnet. I ytre deler av Sørfold var det vi trodde var bunngranitt i virkeligheten en granitt som intruderte glimmergneiser. Glimmergneisene består av kvarts, plagioklas og glimmer i like mengder, og de blir ofte omtalt som sparagmitter. De er blitt tolket som sedimenter og de ligger vanligvis i en posisjon like over bunngranitten. Feltmessig fikk man et lignende inntrykk av forholdene ved Linnajav'ri, men her var det som ble tolket som suprakrustaler over bunngranitten en mikro- lingranittgneis.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1850/30D
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland