Befaringer i Bergensområdet.

Muligheter for å skaffe grunnvann til 9 små forsyningsenheter (enkelthus, gardsbruk o.l.) er vurdert. Boreforslag i fjell er angitt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-82004
Page number:
6
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland