Befaring Stjørna (Fiksdal) Helleforekomster.

Befaringen ble foretatt etter oppfordring fra Kontoret for områdeplanlegging i Sør-Trøndelag og Stjørna kommune. Formålet med befaringen var å foreta en vurdering av helleforekomster som kommunen planlegger drift på. Bergartene i området er gneiser av forskjellig opprinnelse. Helleforekomstene ligger sannsynligvis i en meget steiltstående antiklinal. De aktuelle forekomster ligger uheldigvis nær foldekneet i antiklinalen og bærer tydelig preg av dette. Det er vanskelig å klarlegge skiferens kvalitet. Videre avdekninger er nødvendig.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
266
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport