Befaring Snillfjord Helle- og Skiferforekomst.

Helleskifrene består av feltspatførende kvartsitter eller kvartsskifre med varierende mengder glimmer. Skifrene er meget vakre og minner om helleskifrene som brytes i Stjørna. Helleskifrene i det østre drag av forekomsten er av en slik beskaffenhet at det synes fullt forsvarlig å sette i gang prøvedrift.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
312
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport