Befaring i Ullensvang kommune

Brev: 4245/69G Rapporten omhandler muligheten for vannforsyning fra grunnvann i områdene Øvre og Nedre Eidfjord, Kinsarvik og Lofthus, dessuten eksisterende alternativer til vannforsyning på bakgrunn av planlagt minsket vannføring i elvene som nå har betydning for vannforsyningen. Nedreguleringen av vannføringen skyldes utbygging av Eidfjordverkene. Forurensning i brønner ved Hus er også vurdert.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00567
Page number:
7
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland