Befaring av utvalgte kalkspatmarmorlokaliteter i Nordland

I alt 41 forskjellige kalkspatmarmorlokaliteter / områder er befart. Av disse er 13 lokaliteter vurdert til å være så interessanteat prøvemateriale er sendt til Hustadmarmor A/S i Einesvågen for testing.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
96.036
Page number:
92
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland