Befaring av tilløpstunnelen ved Trollheimen Kraftanlegg.

Rapporten beskriver de geologiske forhold i tilløpstunnelen til kraftstasjonen ved Trollheimen Kraftanlegg spesielt i forbindelse med sikringstiltak mot ras.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
719
Page number:
2
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport