Befaring av steinsøylene på Nesøya, Rødøy kommune, Nordland

Steinsøylene på Nesøya består av sammenkittet skjellsandsom ble dannet på en tid da havet sto høyere enn i dag. Under landhevingen ble skjellsanden tørrlagt, og bølgevaskingen fjernet det meste av materialet slik at kun enkelte søyler og løse blokker er igjen. Den største søylen er 160 cm høy og 90 cm i diameter ved roten. Alderen til skjellsanden varierer mellom 10.000 og ca. 2500 år, og sammenkittingen skjedde sist i denne perioden, altså for ca. 2500 år siden. Årsaken til at søylene har den størrelse og den form som vi kan se i dag, kan enten være at sammenkittingen bare skjedde enkelte steder, eller at sammenkittingen var av ulik fasthet og dermed motsto bølgevaskingen bedre noen steder enn andre.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.111
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland