Befaring av Oslo - Essexitt.

- Formålet var å undersøke kisinnholdet i "Oslo - essexitten" ved Husebykollen nær Filtvedt. - Forekomsten ble kartlagt og to prøver ble tatt ut for svovelanalyse. - Kisgehalten i bergarten er så lav at dette ikke er til hinder for bergartens anvendelse til toppdekker i asfalt og til tilslagsmateriale i betong.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1218
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud