Befaring av Lensvik Helle- og Skiferforekomster.

Begge de to forekomster som ble befart har skifer og heller av utmerket kvalitet. Det vil være enklest å sette i gang drift på forekomsten i Snauheia.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
241
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport