Befaring av kvartsittforekomster i Indre Hardanger, Hordaland.

13 kvartsittforekomster i indre Hardanger ble befart og prøvetatt i løpet av vel en uke i august-september-1978. En av forekomstene, Espe, er av slik kvalitet, mengde og beliggenhet at den er teknisk-økonomisk interessant og verdt nærmere undersøkelser. Et undersøkelsesprogram er foreslått.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1560/12
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland