Befaring av Gymmeland og Seilfald jern-titan forekomster.

I 1978 foretok C.O. Mathiesen en befaring av Statens bergrettigheter på jern på Gymmeland og Seilfald, og i 1979 utførte T. Sørdal og H. Kalvøy magnetiske målinger over Gymmelandsforekomsten. Gymmeland er den største av disse to, men er bagatellmessig i økonomisk forstand. Seilfald, en liten linse, er nærmest utdrevet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1650/36A
Page number:
nor
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland