Befaring av grus- og sandforekomster og analyse av de innsamlede prøver.

Undersøkelsen ble foretatt etter henstilling fra A/S Bjørkaasen Gruber. Sand og grusforekomster i området hvor berggrunnen består av skifer ser ut til å være av dårlig kvalitet. De mest lovende grus og sandforekomster finnes i granittområdene i den nordlige del av Nordland, særlig i Beisfjord. Dessuten ser forekomsten i Rognan i Saltdal ut til å være brukbar, selv om den inneholder endel lag av mo. Det ble tatt prøver til kornfordeling.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
737
Page number:
28
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland