Befaring av Grasbott skiferforekomst, Notodden kommune, Telemark

En kort befaring av forekomsten ble foretatt i juli 2001. Det er åpnet brudd på to steder med 150 meters avstand og 60 meters høydeforskjell i forekomsten. Forekomsten består av kvartsskfier tilhørende Seljordgruppen i Telemark suprakrustalene. Skiferen har en velutviklet planskifrighet på <1 til 5 cm skala og later til å ha stor bruddstyrke og slitestyrke på grunn av det høye kvartsinnholdet. Spalteflatene er lys grå av finkornet muskovitt og i enkelte partier grønnlige og rødlige varianter pga. henholdsvis kloritt og finkornet hematitt. Forekomsten synes å være økonomisk drivverdig. Ut fra befaringen er det beste partiet i forekomsten i lia mellom de to bruddene. For å skaffe oversikt over ressurspotensialet og for planlegging av drift, anbefales en detaljert kartlegging av forekomsten. Det må også utføres omfattende testing av skiferens fysiske egenskaper, før det sette i gang større arbeider.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2001.079
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark