Baryttprosjektet - geologiske undersøkelser utført på Varangerhalvøya i 1984.

En geologisk oppfølging av forhøyde bariumverdier i bekkesedimenter i Tanafjord- Varangerfjord-regionen er foretatt. Barium-innholdet er målt i 126 lokaliteter med bærbar XRF-analysator. Barytt er funnet i små mengder i sandsteiner i ulike deler av stratigrafien. Barytt opptrer i kvarts- og karbonat-kvartsårer, i sement og i inneslutninger i klastiske korn. Barytt kan felles ut tidlig-diagnetisk når barium-førende grunnvann blandes med svovel-førende havvann i tidevannssonen eller dannes fra hydrotermale løsninger; enten "basinal brines" eller løsninger dannet under senere deformasjon. Muligheten for større baryttkonsentrasjoner i Tanafjord - Varangerfjordregionen ser ut til å være små. Områdene rundt baryttmineraliseringene i Trollfjorddalen må undersøkes nærmere for en endelig vurdering av muligheten for baryttforekomster der blir foretatt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.208
Page number:
37
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark