Baryttleting i Finnmark. Status pr. 1. november 1986.

Prosjektet startet 1985. Geokjemisk kartlegging på Nordkalotten hadde da vist at Varangerhalvøya/Tana-regionen er en provins med høyt bariuminnhold. Oppfølging innenfor den påviste bariumprovinsen har ført til funn av barytt flere steder. Mest interessant er en lokalitet i Trollfjorddalen, Berlevåg, der barytt forekommer i en breksje med tilknytning til Trollfjord-Komagelv forkastningen. Barytt forekommer også på årer og som sement i ulike sandsteiner. Breksjetypen foreslås fulgt opp 1987 med geologiske, geofysiske og gekjemiske undersøkelser i diamantboring.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.198
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark