Baryttleting i Finnmark. Slutt-rapport

Geokjemisk kartlegging på Nordkalotten viste at Varangerhalvøya/Tana-regionen er en provins med høyt bariuminnhold. Oppfølgingen innenfor den påviste barium- provinsen har ført til funn av barytt flere steder. Mest interessant er en lokalitet i Trollfjorddalen, Berlevåg, der barytt forekommer i en breksje med tilknytning til Trollfjord-Komagelv forkastningen. Et borhull gjennom breksjen ga negativt resultat, da man nesten ikke oppnådde borkjerner på grunn av stort leireinnhold. Leiren antaes å være omvandlingsprodukter av skifre, sandsteiner og barytt-holdig breksje. Selv om slik leiromvandling antagelig er vanlig langs forkastningssonen mellom Trollfjorddalen og Komagelv, kan det likevel tenkes at det noen steder langs sonen kan være muligheter for funn av barytt- forekomster. Leting etter slike forekomster vil imidlertid bli kostbar og prosjektet foreslås ikke forlenget. Muligheten for at sonen kan være en inter- essant struktur for leting etter andre mineraler enn barytt bør holdes åpen. Mer detaljerte resultater finnes i 25 NGU-rapporter.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
88.058
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark