Bark som prøvemedium for å påvise forurensning fra bileksos.

I forbindelse med en undersøkelse av hvor egnet bark er som prøvetakingsmedium i geokjemisk prospektering (NGU-rapport 86.013) ble det samlet inn bakgrunnsprøver langs riksveien på vestsiden av Mjøsa. Disse inneholder mere bly enn bark samler inn over en blyglansførende kvartsitt i Nøssmarka, Snertingdal. Dette kan tyde på forurensning av barkeprøvene fra bileksos. I så fall er bark et egnet prøvemedium for å påvise blyforurensning fra bileksos.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.095
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland