Bakkegeofysikk nord for Rombaksbotn.

Denne rapporten omfatter resultater av VLF- og magnetiske målinger utført i juli 1988 ved Haugfjellet nord for Rombaksbotn. Målingene avdekker flere anomale soner som kan være til hjelp ved kartleggingen av strukturene i feltet. De fleste sonene har tilsynelatende dårlig lednings- evne, og anomaliårsaken ligger forholdsvis dagnært.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
88.140
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland