Båtsfjord vannverk - grunnvannsforsyning

Etter undersøkelser høsten 1993, er det gitt forslag til grunnvannsforsyning fra løsmassene ved Storelva. Den vannførende sonen som ligger i øvre del av avsetningen, har en relativ liten mektighet på ca. 11 m. Prøvebrønnen foreslås derfor skråstilt ca. 18°. Undersøkelsene viser god vannkvalitet og gjennom- trengelighet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
93.150
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark