Avløp og muligheter for forurensning fra Blåberg fjellstue på Blefjell

Kloakkutslipp fra Blåberg fjellstue slippes via slamkummer og sandfiltergrøft ut i en bekk som forsvinner i en fjellsprekk. En har ikke observert synlig tegn på forurensning verken av fjellstuens bore- brønn eller Djupvannet nedenfor fjellstuen. Eventuelle forurensninger antas å gjennomgå stor fortynning i grunnvannsreservoaret. Økte utslipp vil kunne føre til forurensninger, og heller ikke i dag kan en helt utelukke lokale grunnvannsforurensninger.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-83032
Page number:
3
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud