Årsrapport 1985 for prosjektet Kartlegging av kvikkleireområder 1981-87

Det gis en status over kvartærgeologisk kartlagte områder som omfattes av prosjektet "Kartlegging av kvikkleireområder 1981-87". Prosjektet omfatter 50 kartblad i M 1:50 000. Av disse er 37 kartblad rapportert. I M 1:20 000 er 36 kartblad kartlagt. I de to gjenværende år av prosjektperioden vil rapporteringen av de resterende 13 kartblad i M 1:50 000 bli fordelt med 7-8 kartblad i 1986 og 5-6 i 1987.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.002
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport