Årsmelding 2018 - Brikker

Små og store brikker i et enormt puslespill bidrar til det geologiske Norge vi kjenner. Vår geologiske kunnskap - skaffet til veie i tett samarbeid med mange andre aktører i samfunnet - skal sikre kloke og helhetlige beslutninger til beste for fellesskapet. I denne årsmeldingen plukker vi ut noen biter fra det vi har gjort i 2018.

Download publication

Page number:
27
ISSN:
0333-4122
Document type:
NGU Årsmelding